Sponsored webhosting by WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk

Nachádzate sa tu

Domov

Účasť asociácie

Rada seniorov Bratislavy

Rada seniorov Bratislavy je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pre otázky postavenia seniorov. Jej cieľmi sú najmä:

  • prichádzať s podnetmi na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov,
  • spracúvať návrhy čiastkových a systémových opatrení na presadzovanie záujmov a zlepšenie dodržiavania práv seniorov,
  • spracúvať návrh stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, ako aj mestských, rezortných a ďalších materiálov, ktoré môžu mať dosah na kvalitu života seniorov,
  • aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa procesu tvorby Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
  • aktívne sa zapájať svojou činnosťou do implementácie obsahu Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
  • aktívne sa podieľať na procese aktualizácie dokumentu Stratégia aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
  • podnecovať výskumnú činnosť v oblasti kvality života seniorov a usilovať sa o vytvorenie a rozširovanie zdrojov štatistických informácií dôležitých pre koncepčnú prácu v tejto oblasti,
  • sledovať dokumenty Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa problematikou seniorov a starnutia populácie,
  • podieľať sa na spracovaní priebežných monitorovacích správ o riešení problematiky seniorov a starnutí populácie v Bratislave.

Bratislavská Rada seniorov »

Prihlásenie

Facebook